موسسه حقوقی هوروش

این بخش از زیر مجموعه هوروش هلدینگ در قالب یک مؤسسه حقوقی به نام مؤسسه راهبردی عدالت هوروش فعالیت می کند . حوزه فعالیت این گروه ارائه خدمات حقوقی شامل :

 الف - وکالت و مشاوره حقوقی و انجام امور شرکت در کلیه زمینه های حقوقی در مراجع قضایی و شبه قضایی که به طریقی جلب نظر یا حضور وکیل و مشاور حقوقی لازم باشد .

ب – ارائه مشاوره حقوقی به اشخاص حقیقی و حقوقی که جهت تامین نیازهای حقوقی خود به شرکت مراجعه می کنند ، شامل : مشاوره و انجام امور حقوقی در کلیه زمینه ها اعم از دعاوی له و علیه ، اقامه ، تعقیب ، پیگیری و اهتمام در تنظیم دادخواست یا شکواییه یا لایحه دفاعیه جهت احقاق حق از جمله وصول حقوقی و منافع و مطالبات آنها از اشخاص حقیقی و حقوقی و تهیه لوایح مورد نیاز و شرکت در کلیه مراجع قضایی و اداری ، از جمله محاکم عمومی دادگستری ، محاکم انقلاب ، دیوان عالی کشور ، دیوان عدالت اداری و نیروهای انتظامی و مراجع و هیئت های تشخیص و حل اختلاف ، اداره کار و امور اجتماعی و تنظیم و اصلاح قراردادها و همچنین در صورت ارجاع پرونده به کارشناس دادگستری ، توجیه و همکاری و شرکت در جلسات مذکور .

لازم به یادآوری است بلحاظ ارتباط منسجم این مؤسسه با مؤسسات هم عرض آن در اکثر کشورهای اروپایی آمریکایی خاورمیانه و عربی و با ذکر این موضوع که این مؤسسه در بعد خارجی با شرکت مادر حقوقی MICHACL ZENESE LLP که یک گروه حقوقی بین المللی فعال در 100 کشور جهان است ، مرتبط می باشد . از این رهگذر امکان ارائه خدمات حقوقی مطرح شده در متن فوق را در تمامی کشورهای نامبرده فراهم نموده است . لازم به ذکر است یکی از بخش های عمده خدمات حقوقی که در شرکت در حال ارائه است ، مباحث حقوقی مرتبط با گردشگران و حوزه صنعت توریسم است . که داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت مؤسسه به آدرس ......................................از نحوه بهره برداری کلیه خدمات مورد نظر مطلع گردند .

داغ ترین ها