موسسه حسابداری هوروش

این موسسه تحت عنوان حسابداری هوروش که با شماره............... به ثبت رسیده از مؤسسات و شرکت های زیر مجموعه هوروش هلدینگ می باشد. مأموریت و هدف اصلی مؤسسه مذکور ارائه خدمات جامع در حوزه مالی، حسابداری و مشاوره به کلیه متقاضیان اعم از اشخاص حقیقی و مؤسسات(شرکت ها) می باشد.
این موسسه با در اختیار داشتن کادری مجرب از مدیران مالی متخصص در حوزه های مختلف امور مالی، مالیاتی، ارزش افزوده، کار و تامین اجتماعی در قالب یک مؤسسه متخصص ........، امکان ارائه خدمات جامع مالی و مشاوره به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی (شرکت ها) را فراهم نموده است.

خدمات قابل ارائه به اشخاص حقوقی (شرکتها) :
1- انجام امور مربوط به حسابداری سنوات گذشته(مغایرت حساب و به روز رسانی) وجاری
2- تهیه و تنظیم صورتهای مالی جهت ارائه به اشخاص و شرکتهای ذینفع و ثالث
3- تهیه و تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده
4- تهیه گزارشهای فصلی طبق قوانین و آیین نامه های جدید
5- تهیه و تنظیم اظهارنامه عملکرد
6- تهیه و تنظیم لیست مالیات حقوق و بیمه تامین اجتماعی
7- حضور در هیات های حل احتلاف مالیاتی
8- تهیه و تنظیم لوایح دفاعیه جهت حضور در هیات های حل اختلاف مالیاتی
9- ارائه هرگونه مشاوره مالی و مالیاتی اعم از عملکرد و ارزش افزوده جهت بهره مندی از معافیت های مالیاتی
10- تحریر دفاتر قانونی
11- ارائه سیتم های مالی
12- ارائه مشاوره مربوط به قوانین کار و تامین اجتماعی
خدمات قابل ارائه به اشخاص حقیقی:
1- انجام امور مربوط به حسابداری سنوات گذشته(مغایرت حساب و به روز رسانی) وجاری
2- تهیه و تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده
3- تهیه گزارشهای فصلی طبق قوانین و آیین نامه های جدید
4- تهیه و تنظیم لیست مالیات حقوق و بیمه تامین اجتماعی
5- حضور در هیات های حل احتلاف مالیاتی
6- تهیه و تنظیم لوایح دفاعیه جهت حضور در هیات های حل اختلاف مالیاتی
7- ارائه هرگونه مشاوره مالی و مالیاتی اعم از عملکرد و ارزش افزوده جهت بهره مندی از معافیت های مالیاتی
8- تحریر دفاتر قانونی
9- ارائه سیتم های مالی
10- تهیه و تنظیم اظهارنامه عملکرد

خدمات قابل ارائه به کارکنان شرکتهای خصوصی و دولتی
1- ارائه مشاوره جهت بهره مندی از قوانین کار
2- ارائه مشاوره جهت بهره مندی از قوانین تامین اجتماعی
 ارئه خدمات به دارندگان خودرو :
1- مشاوره در زمینه پرداخت و تنظیم اظهارنامه مالیات مشاغل
2- مشاوره و حضور در هیات های حل اختلاف مالیاتی
خدمات قابل ارائه به دارندگان املاک:
1- تهیه و تنظیم اظهارنامه اجاره املاک
2- مشاوره و حضور در هیات های حل اختلاف مالیاتی
خدمات قابل ارائه به دانشجویان و علاقه مندان به یادگیری رشته حسابداری:
1- آموزش حسابداری ویژه بازار کار
2- آموزش حسابداری مقدماتی و پیشرفته
3- آموزش حسابداری حقوق و دستمزد
4-آموزش حسابداری مالیاتی
4- آموزش نحوه تنظیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی
5- پاسخ گویی به سوالات دانشجویان در امور درسی (اصول 1،2 و 3 حسابداری،  صنعتی 1و2، میانه 1و2)

داغ ترین ها